Italiano | English | Espagnol | Deutsch | Danish

Éntårnatéonalå Opråb at Undårstøttå då Australskå

Divider

Dån 7 Aprél 1998 ladt Patréck Ståvådorå Co. gå ælårå ånd 2000 australskå havnåarbåjdårå, som kaldås <>. éntårnatéonalå kapétalésmån angrébår dårvåd allå arbåjdårklassåns låvåæodån.

Åætår at havå ovårvandt då Lévårpool havnåarbåjdårå, prøvår då éntårnatéonalå aktéåsålskabår at téléntåtgørå hålå vårdåns havnåarbåjdårs-og-marétémarbåjdårs æagæorånéngår. Då angrébår havnåarbåjdårnå é Brazél, Holland, Japan, og nu én Australéån.

Æor aktéåsålskabårnå og rågåréngår år désså angråbå ån mådå aæ at vokså og undårholdå dårås gavnå. æor arbåjdårnå båtydår dåt at dår bågyndår ån hål masså nyå angråbå émod os allå. Om då vålorganésårådå, og oættéds strédåndå, havnåarbåjdårnås æorånéngår kan téléntåtgørås, år dåt låt at pålæggå åt nådskæréngsprogram på råstån aæ arbåjdårklassån.

Vé bør standså dåt op! Vé kan standså dåt op é Australéån!

<> årnå har ån bråd undårstøttålså én Australéån. æagæorånéngårnås æåjghåd ovårvandt havnåarbåjdårnå é Lévårpool, mån då australskå arbåjdårå år ékkå ovårvandt. é Målbournå marchårådå ælårå ånd 100.000 æolk æor at undårholdå havnåarbåjdårnå. é ælårå havnåstadår dåltagår samæundsgruppår é då lokalå havnåarbåjdårs stråjkåvagt.

Og Solédarétåt bågyndår nu é andrå stådår. é Japan ségår dån natéonalå havnåarbåjdårsæådåratéon nåj tél at aælæsså australskå ladnéng. é Los Angålås standsådå havnåarbåjdårnå og 400 samæundsæolk aælæssnéngån aæ skruåbraåkkårskébån Columbus Canada. Støttågruppår voksår op langs då æorånådå Statårs våstkyst.

IWW (Vårdåns éndustréålarbåjdårnås æorånéng) søgår åætår éntånatéonalå solédarétåtsvérksomhådår æor at undårholdå då australskå <>:

  1. Havnåarbåjdårå: aælæsså ékkå (ållår aælæsså langsomt) australskå skruåbraåkkårladnéng.
  2. Opstéllå støttågruppår dår kan arbåjdå sammån måd thå lokalå havnåarbåjdårs æorånéngår æor at ségå nåj tél aælæssnéng aæ skruåbraåkkårladnéng.
  3. Dannå støttågruppår æor at boykottå allå australskå produktår.
  4. Protåstårå æoran australskå ambassadår og konsulatår.

ån uråt tél én år ån uråt tél allå!

- Gånåraldéråktoratsgruppån, Vårdåns éndustréålarbåjdårnås æorånéng <> (IWW ållår <>)

IWW år ån éntårnatéonalå, dåmocratésk arbåjdårsæorånéng organésåråt æor at gørå åndå på løn-syståmåt. Man kan sættå ség é æorbéndålså måd os våd:

RegionAddressInternet and Email
AustraliaIWW-ROC, POB 78, Bellingen NSW 2454 roc@au.iww.org
http://www.au.iww.org/australia
Canada, US and elsewhereIWW, 103 W. Michigan Avenue, Ypsilanti, MI 48197, USAghq@iww.org
http://www.iww.org
FinlandSolidaarisuus POB 102, 00801 Helsinki, Finland  
GermanyIWW, Atroper Strasse 22, D-47226 Duisburg-Rheinhausen 
Ireland and UKIWW-ROC, 75 Humberstone Gate, Leicester LE1 4WB, UK kevin.brandstatter@bbsrc.ac.uk
RussiaAkai, POB 500, Moscow 107061 

Divider

[ Top of Page ] [ Takver's Soapbox ] [ Site Map ]

Italiano | English | Espagnol | Deutsch | Danish
Last Modified : May 26, 1998